تجربه سفارش تولید یک برنامه iOS

این مقاله توسط  Mike Lemovitz نوشته شده است که در وبسایت خودش انتشار یافته بود. او در ماساچوست با همسر…

(Promotion Registration Form (English Version

Free service to promote yourselt,your dev team,your company and your applications on applestan website. please read the Terms of service…

برنامه نویسی iOS قسمت آخر از سری جدید

گزینه ها ابتدا می بایست به فایل header کلاس تان یعنی ViewController.h بروید و یک property جدید اضافه نمایید. [sourcecode…

برنامه نویسی iOS قسمت چهارم

در قسمت گذشته در مورد اتصال Outlet ها به فایل XIB صحبت کردیم. در این قسمت در مورد Property List…

برنامه نویسی iOS قسمت سوم

در قسمت گذشته Outlet و Action مورد نیازمان را تعریف کردیم و در این قسمت برای اینکه بتوانیم در واقع جملات…

برنامه نویسی iOS قسمت دوم

در قسمت گذشته تا تعریف دو Property برای myQuotes و movieQuotes پیش رفتیم. اگر مباحث قسمت قبل را فراموش کرده…