iOS 7 تحت بررسی‌های evad3rs

با عرضه نسخه GM ٬ نسخه‌ای قبل از نسخه‌ نهایی iOS 7 ٬ planetbeing از اعضای evad3rs ٬ تیمی که…