چهل سالگی اپل، فرازها و فرودها؛ (قسمت پنجم)

سربلندی، عطش سیری ناپذیر برای اتصالات شبکه‎ی بهتر؛ پیش‎تر، شرکت اپل با فراهم آوردن امکان دسترسی به قابلیت‎هایی مانند AppleTalk،…

Apple + IBM

شرکت اپل و IBM همکاری های خود را برای ورود حرفه‌ای تر به بازارهای سازمانی بر روی بستر Mobile آغاز…