رتینا دیگر بهترین نیست

از آنجایی که مک بوک پرو زودتر منتشر شد اپل می توانست تا به حال در سایت خود تبلیغ کند…