نشانه‌گذاری فایل‌ها در OS X Yosemite؛

ویژگی افزودن Tag به فایل‌های ایجاد شده در محیط کاربری OS X Yosemite قابلیت بسیار سودمندی است که چندان مورد…

Dock خود را منظم کنید

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به برنامه ای نیاز داشته باشید اما آن را در انبوه برنامه…