برنامه نویسی iOS قسمت آخر از سری جدید

گزینه ها ابتدا می بایست به فایل header کلاس تان یعنی ViewController.h بروید و یک property جدید اضافه نمایید. [sourcecode…

برنامه نویسی iOS قسمت چهارم

در قسمت گذشته در مورد اتصال Outlet ها به فایل XIB صحبت کردیم. در این قسمت در مورد Property List…

برنامه نویسی iOS قسمت سوم

در قسمت گذشته Outlet و Action مورد نیازمان را تعریف کردیم و در این قسمت برای اینکه بتوانیم در واقع جملات…

برنامه نویسی iOS قسمت دوم

در قسمت گذشته تا تعریف دو Property برای myQuotes و movieQuotes پیش رفتیم. اگر مباحث قسمت قبل را فراموش کرده…

نگاهی به Objective-C – قسمت پنجم

Property ها Property ها به شما این امکان را می دهند که فیلدها را در کلاس هایتان ارائه دهید تا…

نگاهی به Objective-C – قسمت چهارم

فرستادن پیغام ( صدا زدن متدها ) در Objective-C از syntax زیر برای صدا کردن متد استفاده می شود: به…

نگاهی به Objective-C – قسمت سوم

Method ها متدها عملیات هایی هستند که در داخل کلاس ها تعریف شده اند. Objective-C دو نوع Method را پشتیبانی…

نگاهی به Objective-C – قسمت دوم

Class Instantiation برای ساختن یک نمونه از یک کلاس٬ معمولا از کلمه ی کلیدی alloc ( در قسمت مدیریت حافظه…

نگاهی به Objective-C – قسمت اول

Objective-C یک زیان برنامه نویسی شی گرا می باشد که توسط اپل برای برنامه نویسی سیستم عامل مک و برنامه…