امنیت در OS X :‌ پشتیبان گیری از اطلاعات

در قسمت قبل از دوره آموزشی امنیت مک درباره حفظ امنیت در حساب های کاربری و تنظیمات آن گفت و گو کردیم. هم اکنون…

امنیت در OS X : حفظ امنیت پروسه ها

در قسمت قبل از دوره آموزشی امنیت مک در ادامه راه های پیشگیری از آلودگی به بد افزار پیرامون تامین امنیت نرم…

امنیت در OS X : حفظ امنیت در نرم افزار ها

در قسمت قبل از دوره آموزشی امنیت مک پیرامون مفهوم سطوح دسترسی (permission) در مک گفت و گو کردیم. هم اکنون در این قسمت…

امنیت در OS X : حفظ امنیت در شبکه

در قسمت قبل از دوره آموزشی امنیت مک درباره مقابله با بدافزارها، آنتی ویروس ها و اساس پیشگیری از آلودگی…

امنیت در OS X : مقابله با بد افزارها

در دو قسمت قبلی از دوره آموزشی امنیت مک به امنیت فیزیکی و محافظت از اطلاعات در مقابل سرقت پرداختیم….

امنیت در OS X : حفاظت فیزیکی

در قسمت قبل از دوره آموزشی امنیت مک درباره اینکه چگونه از اطلاعات هارد درایو مک در مقابل سرقت فیزیکی…