فوت و فن های Finder Window

با استفاده از sidebar ، toolbar ، tile bar و path bar زمان خود را حفظ کنید

با اینکه معمولا از پنجره Finder ( Finder Window ) کامپیوتر مک برای مرور فایل ها استفاده می کنیم ، اما احتمالا قطعات بسیار این پنجره مورد توجه مان نبوده است. قطعاتی نظیر sidebar ، toolbar ، title bar و path bar که همگی عملیات های متمایزی دارند که به ما کمک می کنند تا زمانمان را به اشکال مختلف حفظ کنیم. ( شکل ” آناتومی یک Finder Window ” را ببینید. ) حتی اگر یکی از این قطعات به درد کار شما بخورد ، یادگیری برخی از فوت و فن های آن موجب می شود تا کار روزانه تان را کارآمدتر انجام دهید.

ادامه مطلب فوت و فن های Finder Window