کارگاه آموزشی OS X و iOS

به منظور آشنایی و سهولت استفاده کاربران از دستگاه های اپل ، شرکت نقش  و تیم اپلستان  اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی OS X و iOS نموده…

ادامه مطلب کارگاه آموزشی OS X و iOS