کارگاه آموزشی OS X و iOS

به منظور آشنایی و سهولت استفاده کاربران از دستگاه های اپل ، شرکت نقش  و تیم اپلستان  اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی OS X و iOS نموده…

ادامه مطلب کارگاه آموزشی OS X و iOS

هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و دوم

در این شماره خواهید خواند: – برگزاری کارگاه آموزشی OS X و iOS توسط شرکت نقش با همکاری تیم اپلستان به منظور آشنایی و سهولت…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و دوم