اپل ممکن است از فلز مایع(Liquidmetal) برای آنتن جدید آی فون استفاده نماید

بر طبق گفته ی مخترع آلیاژ ، اپل می تواند از فلز مایع برای آنتن جدید آی فون استفاده نماید. اپل به تازگی با Liquidmetal…

ادامه مطلب اپل ممکن است از فلز مایع(Liquidmetal) برای آنتن جدید آی فون استفاده نماید