قابليت تشخيص اثر انگشت براي آيفون 5S حتمي است

Brian white از تحليل گران مشهور و در عين حال جنجالي در زمينه اپل، كسي كه چند هفته پيش خبر از استفاده از ديوايسي انگشتر…

ادامه مطلب قابليت تشخيص اثر انگشت براي آيفون 5S حتمي است