اپل آپدیت 10.7.4 OS X Lion و OS X Lion Server 10.7.4 را منتشر کرد

اپل آپدیت 10.7.4 OS X Lion و OS X Lion Server 10.7.4 را منتشر کرد در این آپدیت ها بهبود هایی در سیستم عامل و…

ادامه مطلب اپل آپدیت 10.7.4 OS X Lion و OS X Lion Server 10.7.4 را منتشر کرد