آیتیونز نسخه 11 سر انجام عرضه شد

سر انجام اپل نسخه جدید آیتیونز یعنی 11 را برای عموم عرضه کرد.آیتیونز جدید شامل تغییرات بسیار راضی کننده ای از جمله:طراحی دوباره فروشگاه آیتیونز،پلیر…

ادامه مطلب آیتیونز نسخه 11 سر انجام عرضه شد