آیفون ۴s به میزان ۶۸٪ سریع تر از آیفون ۴

طبق آزمایشات اولیه آیفون ۴s به میزان ۶۸٪ سریع تر از آیفون ۴ می‌باشد. طبق آزمایشات گرفته شده از پردازنده ی جدید آیفون ۴s به…

ادامه مطلب آیفون ۴s به میزان ۶۸٪ سریع تر از آیفون ۴