آیا باید از درآمدهای میلیاردی شرکت اپل خوشحال باشیم؟

گزارش‌هایی که در مورد درآمدهای دوازده رقمی شرکت اپل، در ماه‌های اخیر منتشر شده، باعث شده است تا برخی از بازگشت اپل سال‌های گذشته سخن…

ادامه مطلب آیا باید از درآمدهای میلیاردی شرکت اپل خوشحال باشیم؟