آنلاک iOS 4.2.1 یکشنبه برای آی فون 3G و 3GS ارائه می شود

iPhone Dev-Team پیشرفت قابل توجهی در آنلاک iOS 4.2.1 داشته است و می بایست یکشنبه برای آی فون 3G و 3GS آماده شود. طبق گفته…

ادامه مطلب آنلاک iOS 4.2.1 یکشنبه برای آی فون 3G و 3GS ارائه می شود