آشنایی با آی‌تیونز 12.2 بر روی سیستم‌های مک؛

با معرفی و عرضه‌ی سرویس Apple Music شرکت اپل دستی نیز بر سر و روی برنامه‌ی آی‌تیونز کشیده است تا آی‌تیونزِ با سابقه نیز از…

ادامه مطلب آشنایی با آی‌تیونز 12.2 بر روی سیستم‌های مک؛

AirPlay سرویس Beats 1 در سیستم‌های مک؛

با عرضه‌ی آی‌تیونز 12.2 زمانی که Beats 1 روشن ‌باشد، امکان دسترسی به گزینه‌ی AirPlay وجود نخواهد داشت. اما با وجود این مسأله همچنان، کاربر…

ادامه مطلب AirPlay سرویس Beats 1 در سیستم‌های مک؛