شایعات در مورد آی فون نانو چیز جدیدی نیست، اما این بار احتمالا درست هستند!

Bloomberg ، The Wall Street Journal و TechCrunch همگی شایعاتی در مورد برنامه اپل برای رقابت در قسمت متوسط بازار را منتشر کرده اند. همگی…

ادامه مطلب شایعات در مورد آی فون نانو چیز جدیدی نیست، اما این بار احتمالا درست هستند!