نحوه ی جیلبریک آی پاد تاچ 3G ، آی پاد تاچ 4G با استفاده از Limera1n در ویندوز

این راهنمایی است برای نحوه ی انجام جیلبریک آی پاد تاچ 3G ، آی پاد تاچ 4G توسط Limera1n در ویندوز.

ادامه مطلب نحوه ی جیلبریک آی پاد تاچ 3G ، آی پاد تاچ 4G با استفاده از Limera1n در ویندوز