خلاصه کنفرانس ۲۳ اکتبر اپل

اوایل سال ۲۰۱۲ در کنفرانس معرفی آی پد جدید بود که تیم کووک غیرمستقیم اعلام کرد٬ که امسال برای اپل سال پرمشغله با معرفی محصولات…

ادامه مطلب خلاصه کنفرانس ۲۳ اکتبر اپل