مدیر شرکت نوکیا آیفون را به بیرون پرتاب کرد!

خبر خوبی که اخیرا در مورد آیفون شنیدیم این بود که آیفون توانسته برای نهمین بار پیاپی جایزه J.D.P را برای جلب رضایت کاربران دریافت…

ادامه مطلب مدیر شرکت نوکیا آیفون را به بیرون پرتاب کرد!