توطئه شرکت‌های تکنولوژی (قسمت اول)

متنی که در زیر می خوانید از مجله Bloomberg انتخاب شده است که لینک آن در پایان پست قرار دارد. این متن توسط تیم تحریریه…

ادامه مطلب توطئه شرکت‌های تکنولوژی (قسمت اول)

نظر استیو جابز در مورد آندروید

در نهایت کتاب معتبر و تایید شده در مورد زندگی نامه استیو جابز که شخص او بسیاری موارد را برای نویسنده این کتاب یعنی والتر…

ادامه مطلب نظر استیو جابز در مورد آندروید