اپل از حفظ حریم شخصی مشتریانش می گوید!

اخبار مربوط به افشاگری های ادوارد اسنودن – کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا – در مورد دسترسی این آژانس و سازمان های امنیتی آمریکا…

ادامه مطلب اپل از حفظ حریم شخصی مشتریانش می گوید!