اضافه کردن نوشته و لینک به قابلیت Calendar در آیفون یا آیپد؛

برنامه‌ی Calendar به مخاطبان کمک می‌کند تا همواره از زمان و مکان قرارها و رویدادهای پر اهمیت زندگی روزمره آگاهی داشته باشند، این قابلیت که…

ادامه مطلب اضافه کردن نوشته و لینک به قابلیت Calendar در آیفون یا آیپد؛