سهام اپل به بالاترین میزان خود با قیمت هر سهم با ارزش ۴۲۲$ رسید

پس از گذشت نوسانات بسیار زیاد در هفتهای گذشته، امروز سهام اپل به بالاترین حد خود رسید،این معنی می‌باشد که هر سهم به میزان ۴۲۲$…

ادامه مطلب سهام اپل به بالاترین میزان خود با قیمت هر سهم با ارزش ۴۲۲$ رسید