قابلیت Quick Look و دسترسی به فایل‌های متنی بر روی OS X؛

اگر در قسمت Finder بر روی OS X، فایل و سند نوشتاری را که قصد باز کردن و مشاهده‌ی آن را دارید، پیدا کنید و…

ادامه مطلب قابلیت Quick Look و دسترسی به فایل‌های متنی بر روی OS X؛