نسل پنجم آیپد؛ چه انتظاراتی داریم؟

به نظر میرسد داریم به اولین کنفرانس مطبوعاتی اپل در سال 2013 نزدیک میشویم؛ به همین بهانه میخواهیم حس ششم خود را در مورد اپل…

ادامه مطلب نسل پنجم آیپد؛ چه انتظاراتی داریم؟