چگونه صدای یک موزیک یا ویدئو را در آی تونز از حد خودش زیادتر کنیم

در اینجا یک راهنمای ساده داریم برای اینکه بتوانیم سطح صدای آی تونز را در پخش یک موزیک یا ویدئو در آی تونز افزایش دهیم.…

ادامه مطلب چگونه صدای یک موزیک یا ویدئو را در آی تونز از حد خودش زیادتر کنیم