گوشی‌ آیفون و کوچکی و بزرگی اندازه‌ی صفحه‌ی نمایش؛

تا پیش از شهریور ماه سال 2014 میلادی، تقریباً هر روز مقاله و نظری بر روی وب‌سایت‌های حوزه‌ی فناوری منتشر می‌شد که از اندازه‌ی گوشی‌های…

ادامه مطلب گوشی‌ آیفون و کوچکی و بزرگی اندازه‌ی صفحه‌ی نمایش؛