فروش آی فون ۴ آنلاک در اپل استورهای آمریکا

درنهایت اپل فروش آی فون ۴ های GSM آنلاک در اپل استورهای آمریکا را شروع کرد. بر این اساس خریداران آی فون ۴ در امریکا…

ادامه مطلب فروش آی فون ۴ آنلاک در اپل استورهای آمریکا