اپلیکیشن Companion و آرامش در حضور دوستان مجازی؛

به نظر می‌رسد، دولوپرهای اپلیکیشن Companion پاشنه‌ی آشیل جهان مجازی شده‌ی دوران ما را به نقطه‌ی قوت تبدیل کرده‌اند و برنامه‌ای را طراحی کرده‌اند که…

ادامه مطلب اپلیکیشن Companion و آرامش در حضور دوستان مجازی؛