ControlAir و برخورد نزدیک از نوع سوم؛

برای آن دسته از کاربرانی که تصور می‌کنند، کنترل و استفاده از برنامه‌های صوتی و تصویری، نباید الزاماً و همیشه به مدد وجود دکمه‌های مختلف،…

ادامه مطلب ControlAir و برخورد نزدیک از نوع سوم؛