نمایش تپش‌های قلب کاربران بر روی گوشی آیفون؛

اگرچه گوشی آیفون، برنامه‌ی خاصی برای نمایش ضربان قلب کاربران و مخاطبان این گوشی هوشمند ندارد، اما تعداد اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مختلفی که توسط سایر…

ادامه مطلب نمایش تپش‌های قلب کاربران بر روی گوشی آیفون؛