اپلیکیشن Shade و سر و سامان دادن به دسک‌تاپ مک؛

کم نیستند کاربرانی که از شلوغی صفحه‌ی نمایش دسک‌تاپ خود ناخشنود هستند و با این وجود یا به خاطر کمبود وقت یا شاید هم به…

ادامه مطلب اپلیکیشن Shade و سر و سامان دادن به دسک‌تاپ مک؛