ارسال قدم‌زنان پیام‌های کوتاه بدون برخورد با موانع فیزیکی؛

احتمالاً دیگر، می‌توان با اطمینانی نزدیک به یقین مدعی شد که تمامی کاربران گوشی‌های هوشمند، پذیرفته‌اند که ارسال پیام کوتاه در هنگام رانندگی، کار خطرناکی…

ادامه مطلب ارسال قدم‌زنان پیام‌های کوتاه بدون برخورد با موانع فیزیکی؛