جمعه ی آی پدی – گزارشی از اولین روز فروش آی پد 2 در کانادا

  اپل در 25 مارس (5 فروردین) فروش آی پد 2 در بقیه کشورهای جهان  رو هم شروع کرد. اپلستان از تب و تاب این…

ادامه مطلب جمعه ی آی پدی – گزارشی از اولین روز فروش آی پد 2 در کانادا