اپل و Liquidmetal (فلز مایع) !

کلمه Liquidmetal یا فلز مایع مارو یاد ماده ای مثل جیوه یا ترکیب روبات T 1000 در ترمیناتور ۲ میندازه. اما فلز مایع چی هست؟ فلز های مایع…

ادامه مطلب اپل و Liquidmetal (فلز مایع) !