ایجاد iTunes Library جدید برای Apple Music و iTunes Match؛

اگر می‌خواهید از Apple Music یا iTunes Match استفاده کنید، اما به دلیل ذخیره‌ی تعداد بیش از حد مجاز آهنگ‌ها دیگر امکان ذخیره‌ی آهنگ جدیدی…

ادامه مطلب ایجاد iTunes Library جدید برای Apple Music و iTunes Match؛