هربلد: مشکل اپل مدیریت ضعیف است

این اواخر سهام اپل وضع چندان خوبی نداشته. بسیاری معتقدند این مشکل به خاطر آن است که اپل مدتی است محصول جدیدی منتشر نکرده. اما…

ادامه مطلب هربلد: مشکل اپل مدیریت ضعیف است