هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و ششم

در این شماره خواهید خواند: – اپل در راه بهینه سازی شرایط کاری در کاخانه چینی Foxconn هزینه خواهد کرد – بروزرسانی OS X 10.7.4…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و ششم