دارندگان محصولات اپل می توانند دستگاه های خود را دوباره به این شرکت بفروشند

اپل طبق روال های گذشته اطلاعیه خرید دستگاه های قدیمی مشتریان که محصولاتشان تولید شده اپل میباشند را می خرد. مشتریان می توانند با مراجعه…

ادامه مطلب دارندگان محصولات اپل می توانند دستگاه های خود را دوباره به این شرکت بفروشند