هفته نامه داخلی اپلستان شماره بیست و نهم

 در این شماره خواهید خواند: – Angry Birds Space  – شلیک پرندگان در فضا! سرانجام Rovio بازی Angry Birds Space را در App Store عرضه…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره بیست و نهم