بازی ROTO و بی‌قراری برای کشف نقطه‌ی پایان؛

مخاطب بازی ROTO، باید توپی سیاه‌رنگ را از طریق پرش‌های گاه‌ و بیگاه از روی چرخ‌دنده‌هایی گردان، به پرچم افراشته شده در خط پایان برساند…

ادامه مطلب بازی ROTO و بی‌قراری برای کشف نقطه‌ی پایان؛