اپل در آینده API های بیشتری را برای برنامه نویسان باز خواهد کرد

دیشب و در D11 هنگامی که Walt Mossberg از تیم کوک در مورد مشکل باز نبودن iOS و اینکه اپل چرا چیزی مانند Facebook Home…

ادامه مطلب اپل در آینده API های بیشتری را برای برنامه نویسان باز خواهد کرد