باتری idevice تان چه قدر شارژ نگاه می دارد؟

معمولا این سوال برای همه ی شما پیش می آید که دیوایستان چه مدت زمان دیگر شارژش تمام می شود یا برای مثال اگر فیلم…

ادامه مطلب باتری idevice تان چه قدر شارژ نگاه می دارد؟