خنثی‌سازی بدافزار KeyRaider بر روی دستگاه‌های جیلبریک‌شده؛

اخیراً بدافزاری از سوی خبرگان حوزه‌ی امنیتِ مجازی شناسایی شده است، که با رخنه در دستگاه‌های ios جیلبریک شده، خود را در میان ترافیک در…

ادامه مطلب خنثی‌سازی بدافزار KeyRaider بر روی دستگاه‌های جیلبریک‌شده؛