چرا آیفون؟ اپل پاسخ میدهد…

-اول آيفون، و بعد هر چيز ديگري چه چيزي آيفون را متفاوت ميكند؟ شايد اينكه آيفون به شما اجازه ميدهد كارهاي زيادي انجام دهيد؛ و…

ادامه مطلب چرا آیفون؟ اپل پاسخ میدهد…