هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و سوم

در این شماره خواهید خواهند: – Pod2g همه حفره های امنیتی لازم برای ارائه جیلبریک ۵.۱ را دارد Pod2g اعلام کرده است که Chronic Dev-Team…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره سی و سوم