برقراری تماس‌ها با استفاده از ساعت‌ اپل؛

کاربران ساعت‌های اپل، نه تنها قادر خواهند بود تا به کمک ساعت هوشمند خود به تماس‌های دریافتی پاسخ گویند، بلکه این امکان را نیز دارند…

ادامه مطلب برقراری تماس‌ها با استفاده از ساعت‌ اپل؛